Sessió 20201029 Ordinària de Ple Municipal del 29 d'octubre de 2020

Sessió 20201029 Ordinària de Ple Municipal del 29 d'octubre de 2020

Ple Municipal - Ordinària 29/10/2020 19:00h Publicat el: 15/03/21 13:44h
  Anar als documents
  3h 32' 27'' 0 Intervencions
  3h 32' 30'' 0 Intervencions
  3h 32' 34'' 0 Intervencions
  3h 32' 37'' 0 Intervencions
  3h 32' 41'' 0 Intervencions
  3h 32' 45'' 0 Intervencions
  3h 32' 49'' 0 Intervencions
6.4.2.- Donar compte al Ple de la resolució d’alcaldia de data 5 d’octubre de 2020, de reconeixement de la indemnització a favor de l’empresa Ambitec Servicios Ambientales, S.A. a causa de la suspensió del contracte (lot 1) del servei de l'arbrat, jardineria, zones verdes, sauló, neteja i reg, així com el subministrament de plantes, arbres, i material per la pandèmia sanitària provocada pel COVID-19 . Exp.: AUM 2016 102 118----------------------------------------6.4.3.- Donar compte al Ple de la resolució del regidor de recursos humans de 14 de setembre de 2020 del nomenament interí per màxima urgència de tres agents de la Policia Local, subgrup C2, fora de plantilla, en la modalitat d'acumulació de tasques per donar un suport especial a les escoles públiques amb motiu de la COVID-19 (R051, R052 I R053). Exp.: PER 2020 156 25-----------------------------6.4.4.- Donar compte al Ple de la resolució del regidor de recursos humans de dia 23 de setembre de 2020 de la pròrroga excepcional del nomenament interí d’un agent de la Policia Local, subgrup C2, en la modalitat d’interinitat per raó de màxima urgència (L270). Exp.: PER 2020 62 34--------------------------------------------------6.4.5.- Dóna compte al Ple del decret d’Alcaldia de data 16 d’octubre de 2020 de reconeixement de la indemnització a favor de l’empresa Gaudim Creanart, S.C.P. per la suspensió del contracte de serveis dels cursos d’arts plàstiques per a persones adultes, amb motiu de la crisi sanitària derivada del COVID-19. Exp.: SEC 2016 77 94
  3h 38' 31'' 0 Intervencions
  3h 38' 55'' 1 Intervencions
  3h 42' 05'' 1 Intervencions
Document

Convocatòria

Acta